Politikacıların siyasi reklamlarının en sık gösterildiği yerler neresi? Siyasi reklamlar geleneksel reklamcılığın en etkili olduğu reklam türüdür diyebiliriz. Politikacıların kendilerini daha iyi ifade edebildikleri yerler ağırlıklı TV ve kamuya açık alanlardaki billboardlardır. Bu platformlarda verilen reklamlar yoldan geçen herhangi bir kişinin karşısına çıkacağı için akılda kalıcılık ve marka bilinirliği açısından